Gården

 
pause «
  /  
»

På Fattoria Voltrona produceras vin och olivolja. Gårdens har en yta på cirka 40 hektar utgörs av bland annat vin- och olivodlingar, av betesmark och av skog. På gården finns en liten flock islandshästar.

Fattoria Voltrona var en av de första lantgårdarna i Toscana att ta emot gäster; det är en familjedriven gård och sedan mer än 20 års tid har här bjudits på äkta lantlig gästfrihet.

Sedan 1984 och fram till dagsläget har gårdens byggnader efter hand renoverats med stor omtanke och investeringar i specialiserade ekologiska odlingar har gjorts.

Sebastiano Leanza köpte gården Fattoria Voltrona 1978. Då låg gården till hälften i ruiner; det fanns inget dricksvatten och varken telefon- eller gasledning. El-spänningen uppgick bara till 160 volt och vägen som leder till gården var bara något bättre än en boskapsstig. 80 % av byggnaderna var i ett vedervärdigt skick och delar av de båda höladorna hade rasat. Endast ett av husen var beboeligt. Taggbuskar och annan vild vegetation täckte olivodlingarna totalt och vildsvinen kom ända in på villatomten för att söka föda. Att jägarna använde byggnadernas tak som utposter under jakt ger en idé om hur övergiven gården verkligen var.

Under 80-talet gav jordbrukslagen i Toscana åter vitalitet till jordbrukssektorn genom att hjälpa bönderna att ta första steget mot en ny idé inom jordbruket; bönderna skulle, förutom producera livsmedel, erbjuda lantliga tjänster t.ex. boende, och på så sätt framhäva sin hembygd och hålla landsbygden levande.

Under sommaren 1984 sov de första (tyska) gästerna på gården i den del av villan som var beboelig. Ordet ”agriturismo” var fortfarande okänt, för jordbrukarna som för gästerna. Det handlande mer om fenomenet ”naïf”, människor som sökte nya upplevelser och emotioner.

 
Nedladdningar