Våra hästar

 

Vår flock går ute året runt på stora arealer, förutom 15 hektar hagmark har de tillgång till en ligghall som alltid är öppen. Genom att låta hästarna gå tillsammans i flock ger det dem chansen att leva ett så naturligt liv som möjligt, samtidigt som flocken på så sätt skapar sin inre hierarki, vilket gör hästarna lugna och harmoniska, något som märks även under turerna. Man kan också notera detta lugna och balanserade beteendet mellan hästarna själva och gentemot människan.

Brenna vom Pfaffenbuck
 
Zorro di San Fermo
 
Dagur Trnski
 
Glettingur vom Wiedenhof
 
Perla frá Akureyri
 
Gáski
 
Blìđa di San Fermo
 
Toppur frá Akureyri
 
Frosti di San Fermo
 
Trausti di San Fermo
 
Chira di San Fermo
 
Zora di San Fermo