Agriturism San Gimignano Siena Toscana

Boka din semester


Jordbruk och energiförsörjning

Sedan 1992 har Fattoria Voltronas marker odlats ekologiskt. Ett val som har gett gårdens jordbruksmiljö ett skydd som hade varit obetydligt vid odling med så kallade ”konventionella” metoder.

Våra tre produkter, som är certifierade av Institutet för Etik och Miljö (Certificazione Etica ed Ambientale), är druvor, oliver och foder.
Utöver dessa tre produkter förs även skogsbruk samt uppfödning i liten skala av islandshästar.

Sedan 1992 har forskning och mekaniseringen av den ekologiska jordbrukssekorn gjort betydande framsteg, vilket har gett även de biologiskt odlande bönderna fördelar och hjälpmedel och därmed mer tillfredställande ekonomiska resultat.
Alltså, ekologisk odling är inte längre bara ett val av emotiv- och personlig övertygelse, utan också ett fungerande sätt att skapa intäkter på en alternativ väg där miljön inte behöver ta skada.

Vi försöker applicera samma princip vid aktiviteter som erbjuds våra gäster:
föreslå aktiviteter med respekt för naturresurser, ekosystem och bevarande av den biologiska mångfalden.
Ett konstant engagemang att kompromissa för att tillfredställa behoven hos våra gäster samt tillfredställa vårt territoriums behov, har bland annat lett till grunden för gårdens energiförsörjning.

Den största delen av biomassan som förser våra två centralvärmesystem kommer från vår egen skog. Den resterande delen av behovet förses av olivkärnor, en lättillgänglig produkt i vårt område och även på gården.

Förutom biomassa använder vi solenergi; genom två solvärmesystem är vi fullt självförsörjande under de varma månaderna och minskar betydligt energikonsumtionen under vår och höst.

Vattnet i våra pooler kommer från gårdens egen brunn, det vill säga från en fristående vattenkälla separerad från den kommunala akvedukten. Regnvatten samlas i gårdens damm, vilken fungerar som vattenreservoar för jordbruket och till gårdens hästar.


~ Sedan 1984 ~
Fattoria Voltrona
en av de första lantgårdarna i Toscana