Agriturism San Gimignano Siena Toscana

Boka din semester


Gården

Min far, Sebastiano Leanza, köpte gården 1978 tack vare en kredit från la Cassa Contadina, en jordbrukskassa, som uppfördes under jordbruksreformen 1949.

Min farfar, precis som min gammelfarfar och hans far innan honom, var bönder på Sicilien, varifrån min far emigrerade under slutet av 60-talet. Först till Alperna, i dalarna mellan italienska och österrikiska gränsen, och sedan till Toscana där hans dröm blev verklighet.

Då låg gården till hälften i ruiner; det fanns inget dricksvatten och varken telefon- eller gasledning. El-spänningen uppgick bara till 160 volt och vägen som leder till gården var bara något bättre än en boskapsstig. 80 % av byggnaderna var i ett vedervärdigt skick och delar av de båda höladorna hade rasat. Endast ett av husen var beboeligt.
Taggbuskar och annan vild vegetation täckte olivodlingarna totalt och vildsvinen kom ända in på villatomten för att söka föda. Att jägarna använde byggnadernas tak som utposter under jakt ger en idé om hur övergiven gården verkligen var.

Fram till mitten av 80-talet var Fattoria Voltrona framför allt en mjölkproducerande bondgård. Odling av vindruvor och oliver hade en oansenlig roll, då produktionen av spannmål och foder till mjölkkvigorna kom i första hand.

Under sommaren 1984 sov de första gästerna på gården i den del av villan som var beboelig. Ordet ”agriturismo” var fortfarande okänt, för jordbrukarna som för gästerna. Det handlande mer om ett ”naïf” fenomen, människor som sökte nya emotioner och nya rutter att upptäcka.

Fattoria Voltrona var en av de första lantgårdarna i Toscana att ta emot gäster. Sedan 1984 och fram till dagsläget har gårdens byggnader efter hand renoverats med stor omtanke och investeringar i specialiserade odlingar har gjorts.

Voltrona är ett livsverke, framförallt min pappas, men också en stor del av mitt liv fram tills nu. Det är framförallt frukten av det arbete som våra medarbetare har lagt ner, delat med sig av, och fortsätter att lägga ner tillsammans med mig och min familj under goda och under sämre säsonger.

Idag är gården inte längre enbart familjedriven, arbetstrycket tillåter det inte. De olika odlingarna och de olika aktiviteter vi erbjuder våra gäster, kräver specialkompetenser som enbart en sammansvetsad och mångfasetterad grupp av personer kan erbjuda.

Vi har gått från att vara en enkel familjedriven gård till en multifunktionell gård där odling av mark, småskalig uppfödning av islandshästar och skogsbruk ackompanjeras och stöds av gästverksamheten.

Sedan mer än 30 år erbjuder vi ett lantgårdsboende, ständigt alltmer komplett, genom en balansgång där vi försöker ge utrymme för den spontanitet och nyfikenhet som fanns under 80-talet samtidigt som vi försöker uppfylla dagens gästers önskemål.


~ Sedan 1984 ~
Fattoria Voltrona
en av de första lantgårdarna i Toscana